aaafinance.cz

     
Reklama : Finance-On-Line.cz - finance pro vás ... a na cokolivPridavani komentaru je chraneno proti spamu. Protoze zrejme nemate zapnuty Javascript, je nutne, abyste doplnili do nasledujiciho policka posledni slovo prislovi: Kazdy pes, jina ...

ÚVODNÍ INFORMACE:
 • POZOR !!! Žádost vyplňte pravdivě, úplně a správně. Pište v souladu s Pravidly českého pravopisu (používejte správně čárky a háčky, velká a malá písmena).
 • Po obdržení žádosti vás bezprostředně kontaktuje telefonem nebo emailem klientské on-line centrum společnosti Finance-on-line.cz s.r.o., jehož operátor s vámi žádost projedná a nabídne rozsah a podmínky realizace vašeho úvěrového případu.

 • POZOR !!! Protože většina komunikace probíhá prostřednictvím emailu, věnujte pozornost správnému zadaní emailové adresy a prověřte, zda nemáte přeplněnou emailovou schránku.

 • VÝBĚR ÚVĚRU NEBO PŮJČKY :
  ÚVĚRY ZAJIŠTĚNÉ NEMOVITOU ZÁSTAVOU nebo DRUŽSTEVNÍM BYTEM
  Bankovní úvěry
  Na cokoliv do 7 dnů Na bydlení do 7 dnů Na bydlení Speciál do 7 dnů
  VARIABIL Excelent KONSOLIDACE ÚVĚRŮ REFIN do 7 dnů
  Komerční Nemovitosti
  Nebankovní úvěry
  Nebankovní střednědobý úvěr Úvěr ručený družstevním bytem Vyplacení exekucí a zástavních práv
  SPECIFIKACE PODMÍNEK :
  Vysvětlivky 1:
  Specifikace podmínek - dle zadaných podmínek vám Finance-on-line.cz předloží nabídku financování. * Prosím, zadejte požadované údaje.
  Chci řešit zadluženost Jsem v exekuci - rozepište v DETAILECH níže Jsem v registru - dále označte ve kterých
  Jsem v bankovním registru - CBBC Jsem v nebankovním registru - LLBC Jsem ve spotřebitelském registru - SOLUS
  Na nemovitosti k zajištění úvěru může váznout zástavní právo nebo exekuce, pokud budou vyplaceny z žádaného úvěru, případně z dalšího zajištěného úvěru.
  Nemovitost k ručení má omezena dispoziční práva
  Exekuce Zástavní právo Věcné břemeno
  Máte dostatečné prokazatelné příjmy:
  Mám dostatečný příjem Nemám nebo nechci prokazovat dostatečný příjem
  Máte zájem o hotovostní, anebo účelový úvěr; v případě účelového úvěru uveďte účel:
  Neuvedu účel úvěru Uvedu účel úvěru=>=>
  Mám zájem o vyřízení žádosti expres (tj. přednostně - maximální možnou rychlostí). Expresní postup je zpoplatněn, poplatek je splatný po poskytnutí úvěru.
  SEKCE ÚDAJŮ O ŽADATELI A SPOLUŽADATELI:
  Vysvětlivky 3:
  Žadatel - vyplní údaje, které u požadovaného úvěru připadají v úvahu. Žije-li žadatel v manželství, musí být jeho manžel/ka spolužadatelem, vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje zúžení společného jmění manželů. Pokud žije žadatel a spolužadatel ve stejné domácnosti, vyplňte u spolužadatele povinně pouze údaje označené hvězdičkou. V opačném případě vyplňte všechny údaje o spolužadateli.

  * Prosím, vyplňte všechny údaje označené hvězdičkou.
    Žadatel Spolužadatel
  Jméno  *  *
  Příjmení  *  *
  Město-obec  *  *
  Okres  *  *
  Email - pište pozorně, chybný email neumožní vás kontaktovat  *  *
  Telefon vzor +420123456789 - žadatel nejlépe mobilní  *  *
  Vysvětlivky 4:
  Rok narození - údaj pro zjištění možné délky splatnosti úvěru a posouzení naplnění podmínky věkové hranice pro poskytnutí úvěru.
  Počet osob v domácnosti - údaj pro výpočet životního minima domácnosti žadatele (rodiče a nezaopatřené děti).

  * Prosím, vyplňte všechny údaje přicházející u vás v úvahu.
  Rok narození  *  *
  Rodinný stav  *  *
  Počet osob v domácnosti  *  *
  z toho výdělečně činných  *  *
  z toho nezaopatřené děti  *  *
  Vysvětlivky 5:
  Následující údaje jsou důležité pro zjištění bonity žadatele.

  * Prosím, vyplňte všechny údaje přicházející u vás v úvahu.
  Délka stávajícího Zaměstnání Podnikání v měsících  *  *
  Měsíční čistý příjem Zaměstnání  Kč  Kč
  Měsíční čistý příjem Podnikání  Kč  Kč
  Měsíční příjem Důchod MD Výživné  Kč  Kč
  Měsíční výdaje Spoření Pojištění Fondy  Kč  Kč
  Měsíční splátky Úvěry Půjčky Leasing Karty - rozepište v DETAILECH níže  Kč  Kč
  Celková výše všech dluhů  Kč  Kč
  SEKCE ÚDAJŮ O ÚVĚRU A JEHO ZAJIŠTĚNÍ:
  Vysvětlivky 6:
  Požadovaná výše úvěru - údaj o výši úvěru zadejte zásadně pouze číslicemi, systém jiné znaky neakceptuje- vzor 1000000.
  Neuvedete-li údaj o hodnotě nemovitosti k zajištění, předpokládáme, že nenavrhujete zajištění úvěru nemovitostí. (Žádáte-li o nemovitostí zajišťovaný úvěr, bude vaše žádost bez dalšího zamítnuta). Uveďte též dostatečně popis nemovitosti, její charakter - zda se jedná o nemovitost určenou k bydlení či komerční nemovitost, která je určena k provozování obchodu nebo služeb (nikoliv k výrobě). Popište dostatečně velikost nemovitosti a místo, kde se nachází (jak obec, tak umístění v obci), nejlépe uveďte úplnou adresu, aby si bylo možno si udělat představu o hodnotě nemovitosti. Pokud se úvěr týká financování nemovitosti, vyznačte konkrétní účel financování.

  * Prosím, vyplňte všechny údaje přicházející v úvahu u vámi žádaného úvěru.
  Žádaná výše úvěru - vzor 1000000.  Kč Účel financování nemovitosti:
  Žádaná doba splatnosti úvěru  roky
  Hodnota nemovitosti k zajištění úvěru  Kč Popis nemovitosti k zajištění (druh a účel využití; údaje o velikosti a lokalitě - obec, nejlépe úplnou adresu vč. okresu nebo PSČ; umístění v obci - centrum, okraj atp.)
  Charakter nemovitosti k zástavě úvěru (převažující):
  znaků
  DETAILY - VZKAZY Místo pro různé další VZKAZY. Žadatelé V REGISTRECH uvedou ve kterých: CBCB - bankovní, LBCB - nebankovní - zpravidla leasing, SOLUS - spotřebitelský. PŘEDLUŽENÍ žadatelé rozepíšou měsíční splátky jednotlivých úvěrů, karet, leasingu a jiných závazků: jméno věřitele - výše splátky - zda je či není řádně spláceno. Žadatelé V EXEKUCI uvedou věřitele a výše jednotlivých exekucí.
  znaků
   
  Číslo divizní makrovize:
   
                                                                                                                                                                                                                                    


  Fotoinzerce pro Vás
   


  Copyright© 2002 - 2018, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
  Všechna práva vyhrazena
    

  TOPlist