aaafinance.cz

     
Reklama : AAAInzerce - inzerce pro Vás  AAAFinance spolupráce > Nabídka spolupráce
obsahuje podrubrikyInternetová inzerní akvizice 
obsahuje podrubrikyOsobní akvizice 
obsahuje podrubrikyAkvizice a zpracování 
obsahuje podrubrikyWebmaster 


Nabídka spolupráceSpolečnost Finance-on-line.cz :

 • působí v oblasti akvizice – získávání - zájemců o zajištění produktů finančního trhu
 • je finančním a hypotečním makléřem a zájemcům zajišťuje požadované finanční produkty a služby smluvních bankovních i nebankovních finančních institucí
 • produkty a služby sjednává zpravidla s centrálami finančních institucí, a zkracuje tak podstatně čas potřebný k vyřízení jednotlivých obchodních případů; u standardních produktů do sedmi dnů
 • agendu vyřizování obchodních případů zpracovává prostřednictvím On-line Zákaznického Centra a sítí smluvně sjednaných spolupracovníků - zpracovatelů
 • zveřejňuje nabídku produktů na finančním serveru aaafinance.cz - na adrese www.aaafinance.cz - v rubrice Úvěry Finance-on-line.cz
 • zásadně od zájemců nepřijímá za poskytnuté služby žádné poplatky

Představení jednotlivých typů spolupráce :

 • akviziční činnost – získávání zájemců o finanční produkty a služby v nabídce společnosti
  1. internetová inzertní akvizice - spolupracovník získává zájemce prostřednictvím internetové inzerce bez osobního kontaktu se zájemcem - průměrná výše provize na jeden obchodní případ je 3.766 Kč
  2. osobní akvizice – spolupracovník získává zájemce osobním kontaktem v regionu své působnosti; požadavek zájemce předává společnosti, která zajistí zpracování obchodního případu - průměrná výše provize na jeden obchodní případ je 4.466 Kč
  3. webmaster - spolupracovník získává zájemce prostřednictvím reklamních bannerů a textových linků umístěných na svých www-stránkách; bez kontaktu se zájemcem - průměrná výše provize na jeden obchodní případ je 5.440 Kč
 • spolupracovník může současně vykonávat více typů spolupráce
 • spolupracovník uvedené typy spolupráce vykonává pro společnost za úplatu
 • podrobnější informace o uvedených typech spolupráce získáte na jejich stránkách, do kterých lze vstoupit z výše uvedené nabídky jednotlivých typů spolupráce v záhlaví této stránky, kde je možno se rovněž registrovat.

Právní vztah spolupráce :

 • spolupráci se společností nelze realizovat na základě žádného z pracovně právních vztahů
 • zpracování lze uskutečňovat pouze na základě již existujícího živnostenského listu
 • o akvizici lze uskutečňovat na základě živnostenského listu, avšak k zahájení činnosti jej zřejmě není zapotřebí, neboť existuje předpoklad, že příležitostný příjem do 20.000 Kč ročně nelze považovat za soustavnou činnost, kdy navíc takový příležitostný příjem do uvedené výši nemusí být daněn. !! Jedná se však pouze o právní názor společnosti, za který společnost nepřebírá odpovědnost, neboť právní názor příslušných úřadů může být jiný !!
 • Výtah právních předpisů, o který se výše uvedený právní názor opírá, je v níže uvedené poznámce.

POZNÁMKA :

!! Společnost neodpovídá za současnou platnost níže uvedených předpisů, proto si ověřte aktuálnost platného znění !!


Zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Živnost
§ 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů

§ 10
Ostatní příjmy

(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména:
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, ... ,

(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny:
a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč; ...


                                                                                                                                                                                                                                  


Fotoinzerce pro Vás
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
   

TOPlist