aaafinance.cz

     
Reklama : AAAInzerce - inzerce pro Vás  Úvěry Finance-on-line.cz > Na cokoliv do 7 dnů
koncová rubrikaÚvěry Finance-on-line.cz @


hypotéka Na Cokoliv za 7 dníSpecifičnost úvěru :

 • bankovní hypotéka určená k zajištění finančních prostředků – účelová varianta na konkrétní účel a neúčelová variantu na získání hotovosti - se splatností až 20 let
 • vyřízení úvěru do 7 dnů
 • úvěr lze poskytnout i ve variantě bez prokazování příjmů
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • odhad v Praze, Brně, Praze - východ a Praze - západ poskytneme ZDARMA

Žadatel:

 • fyzická osoba - občan České republiky; případně cizinec, kdy bližší podmínky sdělíme po podání žádosti o úvěr
 • žije-li žadatel v manželství, musí být druhý manžel spolužadatelem; vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje zúžení společného jmění manželů
 • věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)
 • žadatel musí prokázat dostatečný příjem – minimální čistý příjem žadatele je 12.000 Kč, u více žadatelů celkem 15.000 Kč
 • historie žadatele by měla být bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru; lze prominout ojedinělé opožděné, ale uhrazené splátky v registrech CBCB a LLCB, a uhrazené záznamy v registru SOLUS
 • věk žadatele - 18 až 65 (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)

Výše a splatnost úvěru:

 • úvěr lze poskytnout ve výši od 150.000,- Kč do 5,000.000 Kč a až do výše 50% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem
 • splatnost úvěru je od 5 do 20 let a úvěr je splácen anuitní splátkou, tj. pravidelnou měsíční splátkou ve stejné výši

Účel úvěru:

 • účelová varianta na konkrétní účel (např. koupě auta, motocyklu nebo zařízení bytu, rekreační nebo studijní pobyt, nakup sportovního zařízení atd.)
 • neúčelová varianta - získání finančních prostředků bez uvedení účelu; úvěr lze čerpat převodem na účet žadatele, který s prostředky může libovolně nakládat
 • možnost konsolidace nebo refinancování úvěrů, zejména nebankovních a hotovostních

Zajištění úvěru :

 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území ČR
 • dokončenou nemovitostí určenou k bydlení či rekreaci; výčet nemovitostí viz níže
 • zastavovaná nemovitost musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví alespoň jednoho se žadatelů nebo osoby žadateli blízké (rodiče, děti, prarodiče nebo sourozenci) osoby
 • na zastavované nemovitosti může váznout smluvní zástavní právo, pokud bude z úvěru vyplaceno
 • se souhlasem všech spoluvlastníků lze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem
 • věřitelem může být požadováno i další zajištění (vinkulace pojištění zastavované nemovitosti, životní pojištění, předkupní právo k zastavované nemovitosti, ručitel, rozhodčí doložka, notářský zápis o přímé vykonatelnosti, atd.)

Nemovitosti k bydlení či rekreaci :

 • bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
 • rodinný dům nebo vila
 • rekreační objekt určený k individuální rekreaci
 • bytový dům (činžovní dům pořízený za účelem pronájmu bytů)
 • vedlejší stavby, tvoří-li s nemovitostí funkční celek
 • garáž i samostatně stojící v rámci funkčního celku
 • pokud se v nemovitosti nachází plochy k bydlení i komerční, tak nemovitost k bydlení musí mít více jak 50% plochy určené k bydlení

Ostatní parametry úvěru:

 • aktuální úrokovou míru, případně roční procentní sazba nákladů (RPSN), žadateli sdělíme po podání žádosti a doplnění potřebných údajů
 • úvěr bude vyřízen do sedmi dnů od dodání úplné dokumentace žadatelem
 • Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby klientům zdarma a žadatelům proto neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
 • úvěry jsou poskytovány po celém území ČR
Splňuje-li představený úvěr Na Cokoliv za 7 dní vaše potřeby financování a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr=


                                                                                                                                                                                                                                  


Fotoinzerce pro Vás
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
   

TOPlist