aaafinance.cz

     
Reklama : Finance-On-Line.cz - finance pro vás ... a na cokoliv  Úvěry Finance-on-line.cz > Na bydlení za 7 dnů
koncová rubrikaÚvěry Finance-on-line.cz @


Na bydlení za 7 dníSpecifičnost úvěru :

 • hypotéka určená k zajištění financování vlastního bydlení se splatností až 30 let
 • vyřízení úvěru do 7 dnů
 • úvěr lze poskytnout i ve variantě bez prokazování příjmů
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • až do 85% hodnoty nemovité zástavy, a do 50% hodnoty bez prokazování příjmů
 • odhad v Praze, Brně, Praze - východ a Praze - západ poskytneme ZDARMA

Žadatel :

 • fyzická osoba - občan České republiky
 • fyzická osoba - občan EU s povolením přechodného pobytu delšímu než-li 3 měsíce, k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR
 • fyzická osoba - cizinec z nečlenského státu EU s povolením k trvalému pobytu v ČR
 • věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)

Účel úvěru :

 • koupě nemovitosti
 • vypořádání majetkových poměrů k nemovitosti (rozvod, dědictví, atd.)
 • výstavba, dostavba a rekonstrukce nemovitosti
 • úhrada již provedených investic do nemovitostí určených k bydlení, ne straší než-li 24 měsíců
 • úhrada členského podílu k bytovému družstvu (tzv.družstevní byt); podílem nelze úvěr zaručit
 • refinancování úvěrů (od bank nebo leasingových společností) na investici do nemovitosti
 • kombinace výše uvedených účelů
 • částku do výše 20 % účelového úvěrů lze v rámci jedné úvěrové smlouvy poskytnout neúčelově tzv. úvěr 2 v 1

Prokazování bonity žadatele :

 • prokázáním příjmů žadatele
 • bez prokázání příjmů žadatele - pouze prohlášení žadatele o příjmech a majetku
 • historií žadatele bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru

Zajištění úvěru :

 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • vinkulace pojištění zastavované nemovitosti
 • může být požadováno i další zajištění (životní pojištění, předkupní právo k zastavované nemovitosti, ručitel, rozhodčí doložka, notářský zápis o přímé vykonatelnosti, atd.)

Nemovitosti k zajištění úvěru :

 • nemovitost, která je předmětem úvěru - i nedokončená, pokud bude z úvěru dokončena
 • jiná dokončená nemovitost určená k bydlení či rekreaci
 • pokud se v nemovitosti nacházejí plochy určené k bydlení a plochy komerční, je rozhodující převažující poměr těchto ploch, nemovitost musí mít více jak 50% plochy určené k bydlení
 • zastavovaná nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele
 • na zastavované nemovitosti může váznout zástavní právo nebo exekuce, pokud bude z úvěru vyplaceno; u exekucí a některých zástavních práv přeúvěrováním prostřednictvím nebankovních úvěrů
 • nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
 • nelze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem

Nemovitosti k bydlení či rekreaci :

 • bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
 • atelier
 • rodinný dům nebo vila
 • rekreační objekt určený k individuální rekreaci
 • stavební pozemek
 • vedlejší stavby, tvoří-li s nemovitostí funkční celek
 • garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku

Výše a splatnost úvěru :

 • úvěr lze poskytnout ve výši od 300.000,- Kč do 8,000.000,- Kč, a to do výše 85% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem
 • úvěr lze poskytnout do výše až 3,000.000 Kč, a to do výše 50% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem bez prokazování příjmů
 • doba splatnosti je od 5 do 30let, bez prokazování příjmu do 20let

Způsob splácení :

 • anuitní splátkou, t.j.pravidelnou měsíční splátkou ve stejné výši

Zpoplatnění zpracování žádosti :

 • Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby klientům zdarma, žadatelům neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
 • poskytnutí úvěru je zpoplatněno bankou a poplatek je splatný při podpisu úvěrové smlouvy

Úroková míra :

 • aktuální úroková sazba bude žadateli sdělena po podání žádosti

Pojištění úvěrových rizik :

 • žadatel o úvěr má možnost pojištění úhrady splátek úvěru pro pracovní neschopnost (zdravotní důvody či invalidnost) či smrt nebo nezaviněnou ztrátu zaměstnání

Doba vyřízení žádosti o úvěr :

 • úvěr bude vyřízen do sedmi dnů
 • lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
 • úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu úvěrové smlouvy
Splňuje-li představený úvěr Na bydlení za 7 dní vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr=


                                                                                                                                                                                                                                  


Reklama : !!!Práce doma!!!
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
   

TOPlist