aaafinance.cz

     
Reklama : Finance-On-Line.cz - finance pro vás ... a na cokoliv  Úvěry Finance-on-line.cz > Na bydlení Speciál ze 7 dnů
koncová rubrikaÚvěry Finance-on-line.cz @


Na bydlení SpecialSpecifičnost úvěru :

 • hypotéka určená k zajištění financování vlastního bydlení v případě, kdy úvěr není možno v době čerpaní prostředků zajistit pořizovanou nemovitostí
 • vyřízení úvěru do 7 dnů
 • až do 75% hodnoty nemovité zástavy

Žadatel :

 • fyzická osoba - občan České republiky, případně cizinec, kdy blžší podmínky sdělíme po podání žádosti o úvěr
 • věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)

Účel úvěru :

 • Úvěr k zajištění vlastního bydlení, anebo k investici do nemovitosti k bydlení určené k pronajímání (dle §9 zák. o dani z příjmu) :
 • koupě v rámci developerského projektu
 • dodavatelská výstavba montovaného RD
 • koupě od obce
 • koupě nemovitosti v dražbě
 • rekonstrukce - pouze s koupí bytu od obce nebo pořízením družstevního bytu
 • výstavba
 • úhrada za převod členských práv - koupě družstevního byty s následným převodem do osobního vlastnictví
 • kombinace výše uvedených účelů

Prokazování bonity žadatele :

 • prokázáním dostačující výše příjmů žadatele
 • historií žadatele bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru

Zajištění úvěru :

 • úvěr nemusí být od počátku zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • úvěr musí být po uplynutí nezajištěného období zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • vinkulace pojištění zastavované nemovitosti
 • může být požadováno i další zajištění (životní pojištění, předkupní právo k zastavované nemovitosti, ručitel, rozhodčí doložka, notářský zápis o přímé vykonatelnosti, atd.)

Nemovitosti k zajištění úvěru :

 • nemovitost, která je předmětem úvěru
 • jiná dokončená nemovitost určená k bydlení či rekreaci
 • pokud se v nemovitosti nacházejí plochy určené k bydlení a plochy komerční, je rozhodující převažující poměr těchto ploch, nemovitost musí mít více jak 50% plochy určené k bydlení
 • zastavovaná nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele
 • na zastavované nemovitosti může váznout zástavní právo nebo exekuce, pokud bude z úvěru vyplaceno; u exekucí a některých zástavních práv přeúvěrováním prostřednictvím nebankovních úvěrů
 • nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
 • nelze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem

Nemovitosti k bydlení či rekreaci :

 • bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
 • atelier
 • rodinný dům nebo vila
 • bytový - obytný dům s max. třemi bytys
 • stavební pozemek
 • vedlejší stavby, tvoří-li s nemovitostí funkční celek
 • garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku

Výše a splatnost úvěru :

 • úvěr lze poskytnout ve výši od 300.000,- Kč do 8,000.000,- Kč, a to do výše 75% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem
 • doba splatnosti nezajištěného úvěru je max. 24 měsíců od podpisu smlouvy
 • doba splatnosti zajištěného úvěru 5 do 30let

Způsob splácení :

 • anuitní splátkou, tj. pravidelnou měsíční splátkou ve stejné výši

Zpoplatnění zpracování žádosti :

 • Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby klientům zdarma, žadatelům neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
 • poskytnutí úvěru je zpoplatněno bankou a poplatek je splatný při podpisu úvěrové smlouvy

Úroková míra :

 • aktuální úroková sazba a roční procentní sazba nákladů (RPNS) bude žadateli sdělena po podání žádosti

Doba vyřízení žádosti o úvěr :

 • úvěr bude vyřízen do sedmi dnů
 • lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
 • úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu úvěrové smlouvy
Splňuje-li představený úvěr Na bydlení Special vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr=


                                                                                                                                                                                                                                  


Reklama : Nová práce, pracujte za evropské peníze, pracujte na netu.
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
   

TOPlist