aaafinance.cz

     
Reklama : !!!Práce doma!!!  Úvěry Finance-on-line.cz > Konsolidace úvěrů
koncová rubrikaÚvěry Finance-on-line.cz @


Úvěr KONSOLIDACESpecifičnost úvěru :

 • hypotéka KONSOLIDACE určena ke konsolidaci dluhů, tj. splacení současných spotřebitelských úvěru a půjček, př. i v kombinaci s hypotekou
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti

Žadatel :

 • fyzická osoba - občan České republiky
 • věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)

Účel úvěru :

 • Konsolidace dluhů, tj. splacení nejméně dvou a více spotřebitelských dluhů a půjček, možno tež plus Hypotéka
 • nelze Hypotéku samostatně; nejedná se pak o Konsolidaci, nýbž refinancování
 • úvěrem KONSOLIDACE nelze refinancovat úvěry z kreditních karet

Prokazování bonity žadatele :

 • prokázáním dostatečného příjmů žadatele
 • historií žadatele bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru

Zajištění úvěru :

 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • vinkulace pojištění zastavované nemovitosti
 • v individuálních případech může být požadováno i další zajištění (životní pojištění,předkupní právo k zastavované nemovitosti, ručitel, notářský zápis o přímé vykonavatelnosti,atd)

Nemovitosti k zajištění úvěru :

 • dokončená nemovitost určená k bydlení či rekreaci
 • pokud se v nemovitosti nacházejí plochy určené k bydlení a plochy komerční, je rozhodující převažující poměr těchto ploch, nemovitost na bydlení musí mít více jak 50% plochy určené k bydlení
 • zastavovaná nemovitost musí být ve vlastnictví alespoŇ jednoho žadatele
 • na zastavované nemovitosti může váznout smluvní zástavní právo, pokud bude z úvěru vyplaceno
 • nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
 • nelze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem

Nemovitosti k bydlení či rekreaci :

 • bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
 • rodinný dům nebo vila
 • rekreační objekt určený k individuální rekreaci
 • vedlejší stavby, tvoří-li s nemovitostí funkční celek
 • garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku

Komerční nemovitosti k pronájmu :

 • bytový dům (činžovní dům pořízený za účelem pronájmu bytů)
 • nebytová jednotka (nebytový prostor)
 • nebytový dům s bytovými jednotkami
 • hotel, penzion a rekreační zařízení do 20 lůžek
 • administrativní budova
 • polyfunkční objekt bez výrobních prostor
 • za komerční nemovitost se nepovažují výrobní prostory a objekty

Výše a splatnost úvěru :

 • úvěr lze poskytnout ve výši od 300 000,- Kč do 30 000 000,- Kč
 • úvěr lze poskytnout do výše 50% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem
 • doba splatnosti je od 5 do 20 let

Způsob splácení :

 • anuitní splátkou, t.j.pravidelnou měsíční splátkou ve stejné výši

Zpoplatnění zpracování žádosti :

 • Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby klientům zdarma, žadatelům neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
 • poskytnutí úvěru je zpoplatněno bankou a poplatek je splatný při podpisu úvěrové smlouvy

Úroková míra :

 • aktuální úroková sazba bude žadateli sdělena po podání žádosti

Pojištění úvěrových rizik :

 • žadatel o úvěr má možnost pojištění úhrady splátek úvěru pro pracovní neschopnost (zdravotní důvody či invalidnost) či smrt nebo nezaviněnou ztrátu zaměstnání

Doba vyřízení žádosti o úvěr :

 • úvěr bude vyřízen do sedmi dnů
 • lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
 • úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu úvěrové smlouvy
Splňuje-li představený úvěr KONSOLIDACE vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr=


                                                                                                                                                                                                                                  


Reklama : !!!Práce doma!!!
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
   

TOPlist