aaafinance.cz

     
Reklama : Finance-On-Line.cz - finance pro vás ... a na cokoliv  Úvěry Finance-on-line.cz > Koupě komerčních nemovitostí
koncová rubrikaÚvěry Finance-on-line.cz @


Koupě komerční nemovitostiPopis úvěru:

 • bankovní účelová hypotéka k financování nemovitosti určených k pronájmu - komerčních nemovitostí až do 70% hodnoty nemovité zástavy
 • žadatel v může v pořízené nemovitosti bydlet i podnikat
 • vyřízení úvěru do 7 dnů
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • až do 70% hodnoty nemovité zástavy

Žadatel:

 • fyzická osoba - občan České republiky; případně cizinec, kdy bližší podmínky sdělíme po podání žádosti o úvěr
 • žije-li žadatel v manželství, musí být druhý manžel spolužadatelem; vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje zúžení společného jmění manželů
 • věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)
 • žadatel musí prokázat dostatečný příjem – minimální čistý příjem žadatele je 12.000 Kč, u více žadatelů celkem 15.000 Kč
 • historie žadatele by měla být bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru; lze prominout ojedinělé opožděné, v současné době ale už uhrazené splátky v registrech CBCB a LLCB, a záznamy v registru SOLUS, které již byly zcela uhrazeny
 • věk žadatele - 18 až 65 (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)

Výše a splatnost úvěru:

 • úvěr lze poskytnout ve výši od 300.000 Kč do 8,000.000 Kč a až do výše 70% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem
 • splatnost úvěru je od 5 do 20 let a úvěr je splácen anuitní splátkou, tj. pravidelnou měsíční splátkou ve stejné výši

Účel úvěru:

 • koupě nemovitosti
 • vypořádání majetkových poměrů k nemovitosti (rozvod, dědictví atd.)
 • rekonstrukce nemovitosti (nemovitost nesmí být před/po rekonstrukci nemovitostí, která nemůže být předmětem úvěru)
 • úhrada již provedených investic do nemovitostí určených k bydlení, ne starší než 24 měsíců
 • refinancování úvěru či půjčky na výše uvedený účel
 • kombinace výše uvedených účelů
 • částku do výše 20 % účelového úvěrů lze v rámci jedné úvěrové smlouvy poskytnout neúčelově, tzv. úvěr 2 v 1

Předmět úvěru - komerční nemovitosti k pronájmu:

 • nebytová jednotka (nebytový prostor)
 • nebytový dům s bytovými jednotkami
 • administrativní budova
 • polyfunkční objekt bez výrobních prostor
 • vedlejší stavby pokud tvoří s nemovitostí funkční celek (garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku)
 • předmětem úvěrů nemohou být např.: hotely, penziony, motoresty, hostince, výrobní a skladovací objekty, nemocnice, pionýrské tábory, dílny, samostatné pozemky, objekty užívané jako veřejné domy nebo herny

Zajištění úvěru :

 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území ČR, kdy výčet vhodných nemovitostí k zajištění je uveden níže
 • nemovitost, která je předmětem úvěru - i nedokončená, bude-li z úvěru dokončena
 • jiné dokončené nemovitosti určené k bydlení či rekreaci; výčet nemovitostí viz níže
 • jiné komerční nemovitosti, pokud se nachází v městské zástavbě, jsou dobře pronajímatelné a nemají výrobní prostory (pouze pro dozajištění úvěru)
 • zastavovaná nemovitost může být ve vlastnictví třetí osoby
 • na zastavované nemovitosti může váznout smluvní zástavní právo, pokud bude z úvěru vyplaceno
 • se souhlasem všech spoluvlastníků lze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem
 • věřitelem může být požadováno i další zajištění (vinkulace pojištění zastavované nemovitosti, životní pojištění, předkupní právo k zastavované nemovitosti, ručitel, rozhodčí doložka, notářský zápis o přímé vykonatelnosti atd.)

Nemovitosti k bydlení či rekreaci :

 • bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
 • rodinný dům nebo vila
 • rekreační objekt určený k individuální rekreaci
 • bytový dům (činžovní dům pořízený za účelem pronájmu bytů)

Ostatní parametry úvěru:

 • aktuální úrokovou míru, případně roční procentní sazba nákladů (RPSN), žadateli sdělíme po podání žádosti a doplnění potřebných údajů
 • úvěr bude vyřízen do sedmi dnů od dodání úplné dokumentace žadatelem
 • Finance-on-line.cz s.r.o. poskytuje standardní služby klientům zdarma a žadatelům proto neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
 • úvěry jsou poskytovány po celém území ČR
Splňuje-li představený úvěr Koupě komerčních nemovitostí vaše potřeby financování a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr=


                                                                                                                                                                                                                                  


Reklama : !!!Práce doma!!!
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
   

TOPlist