aaafinance.cz

     
Reklama : !!!Práce doma!!!  Úvěry Finance-on-line.cz > Vyplacení exekucí a zastavních práv
koncová rubrikaÚvěry Finance-on-line.cz @


Úvěr na vyplacení exekucíPopis úvěru :

 • úvěr slouží ke vyplacení exekucí nebo zástavních práv váznoucích na nemovitosti tak, aby žadatel mohl nemovitost použít k zajištění finálního bankovního či nebankovního úvěru (krátkodobý), anebo úvěru, ze kterého žadatel část úvěru, přesahující částku potřebnou k vyplacení exekuce nebo zástavních práv, chce použít pro svou potřebu (dlouhodobý)
 • lze i pro klienty s negativními záznamy v registrech a právnické osoby
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti

Žadatel :

 • fyzická osoba starší 18 let, bez ohledu na občanství, věk (nad 18 let) a příjem žadatele
 • žije-li žadatel v manželství, musí být jeho manžel/ka spolužadatelem úvěru; vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje zúžení společného jmění manželů
 • česká právnická osoba bez ohledu na její příjem

Výše a splatnost úvěru:

 • úvěr lze standardně poskytnout ve výši od 50.000,- Kč do 5.000.000,- Kč a až do výše 50 % z hodnoty zajištění - odhad realizuje věřitel bezplatně; např. při hodnotě nemovitosti 500.000 Kč lze poskytnou úvěr maximálně do 250.000 Kč
 • Krátkodobý úvěr s dobou splatnosti 1 až 3 měsíce je splatný vč. úroku v dohodnutém termínu splatnosti; sjednanou termín splatnosti lze měsíčně prodlužovat, avšak prodloužení je zpravidla vázáno na úhradu měsíčního úroku
 • Dlouhodobý úvěr s dobou splatnosti do 8 let je splatný měsíčními anuitními splátkami (splátkami ve stejné výši)
 • po dohodě lze úvěr splatit předčasně

Zajištění úvěru :

 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k jakékoliv nemovitosti na území ČR; např. k bytové nebo nebytové jednotce (byt nebo nebytový prostor v osobním vlastnictví), rodinnému domu, činžovnímu domu, rekreačnímu objektu, jakémukoliv komerčnímu nebo podnikatelskému objektu a pozemku
 • lze ručit i členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
 • členský podíl v BD a nemovitosti určené k zajištění mohou být ve vlastnictví třetích osob
 • výjimečně, lze ručit i ideálním spoluvlastnickým podílem, za předpokladu souhlasu všech spoluvlastníků
 • v individuálních případech může být požadováno jiné anebo další zajištění (zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitosti, vinkulace pojištěné zajišťované nemovitosti, životní pojištění, předkupní právo k zajišťované nemovitosti, rozhodčí doložka, ručitel, směnka, notářský nebo exekutorský zápis o přímé vykonatelnosti atd.)
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • Postup vyřizování žádosti o úvěr :

  • shromáždění dokumentace
  • posouzení hodnoty nemovitosti - žadatel si zajistí tržní odhad od soudního znalce se seznamu vedeného věřitele, anebo si věřitel zajistí vlastní odhad
  • vyhodnocení úvěrového případu, schválení, anebo zamítnutí žádosti o poskytnutí úvěru
  • podpis úvěrové a zajišťovací dokumentace s věřitelem
  • realizace zajištění úvěru a jeho čerpání

  Ostatní parametry:

  • aktuální úrokovou míru, případně roční procentní sazba nákladů (RPSN), žadateli sdělíme po podání žádosti a doplnění potřebných údajů ( od 1,5 % měsíčně )
  • úvěr bude vyřízen do tří týdnů od předání úplné dokumentace žadatelem
  • Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby zdarma; žadatelům proto neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
  • úvěry jsou poskytovány po celém území ČR

  Splňuje-li představený Úvěr na vyplacení exekucí vaše potřeby financování a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

  = Žádost o úvěr=


                                                                                                                                                                                                                                    


Reklama : Nová práce, pracujte za evropské peníze, pracujte na netu.
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
   

TOPlist